SPEED SPRAY na osy a sršne - 750ml

SPEED

SPEED SPRAY je insekticíd vo forme spreju na okamžité použitie proti osám, sršňom a ich hniezdam. 

SPEED SPRAY bezpečne eliminuje aj tie najvzdialenejšie hniezda umiestnené pod strechami, pod parapetmi, pozdĺž prístreškov, odkvapov, v prasklinách stien atď.

DOSTREK AŽ 4 METRE!

13,80 €
S DPH
Množstvo

Popis

SPEED SPRAY je insekticíd na okamžité použitie špeciálne navrhnutý na odstránenie ôs a osích hniezd bezpečným a trvalým spôsobom.

Vďaka špeciálnemu dávkovaciemu ďalekonosnému ventilu, ktorý dosahuje vzdialenosti viac ako 4 metre a preto bezpečne eliminuje aj tie najvzdialenejšie hniezda umiestnené pod strechami, pod parapetmi, pozdĺž prístreškov, odkvapov, v prasklinách stien atď.

SPEED SPRAY, so svojím špeciálnym zložením s okamžitým smrtiacim účinkom umožňuje udržiavať prostredia a ošetrené priestory bez nových zamorení.

SPEED SPRAY vo všeobecnosti nezanecháva na povrchu, kde bol produkt striekaný, žiadne zvyšky ani fľaky. V prítomnosti citlivých povrchov najprv ošetrite malú časť, aby ste skontrolovali kompatibilitu s prípravkom.

Zmes je klasifikovaná ako:

Aerosóly, kategória nebezpečnosti 1

H222-H229 Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

Žieravosť/dráždivosť pre kožu, kategória nebezpečnosti 2

H315 Dráždi kožu.

Vážne poškodenie/podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3, omámenie

H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Aspiračná nebezpečnosť, kategória nebezpečnosti 1

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

Nebezpečné pre vodné prostredie – akútne nebezpečenstvo, kategória 1

H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

Nebezpečné pre vodné prostredie – chronické nebezpečenstvo, kategória 1

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Upozornenie: Používajte biocídy bezpečným spôsobom! Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Detaily produktu
SPEED

Tabuľka dát

Použitie
osy, sršne
Aplikácia
nasprejovaním
Formulácia
kvapalný koncentrát
Obsah balenia
1 ks (750 ml)
V kartóne
-
Prílohy
Prevziať
Etiketa - Speed Spray

Etiketa prípravku v elektronickej forme podľa CLP

Prevziať (402.51k)
KBÚ - Speed Spray

CLP Karta bezpečnostných údajov

Prevziať (354.33k)
16 ďalších produktov v rovnakej kategórii:

Kód: WASP-02

Wasp & Fly Trap - náhradná náplň

Náplň do pasce WASP & FLY TRAP je určená na odchyt sršňov, synantropných múch a ôs (Vespula spp.). Atraktant je vhodný pre Wasp & Fly Trap Účinná látka: prírodné potravinárske ingrediencie

Cena 10,82 €
Viac
Na sklade

Kód: DF150

ORES - ZED DF SENSITIVE PASTA FLUO-NP® - 150 g

ZED DF SENSITIVE PASTA FLUO-NP je návnada vo forme pasty pripravená na použitie vo forme vreciek z filtračného papiera s 10 g jednorazovou dávkou na hubenie myší a potkanov obsahujúca difenakum, antikoagulačnú účinnú látku druhej generácie, ktorá účinkuje už po jednom požití. Smrť hlodavcov nastáva po niekoľkých dňoch (3-5) po požití, bez vyvolania...

Cena 1,87 €
Viac
Na sklade

Kód: CYP100

Cyperbase - 100 ml

CYPERBASE je koncentrovaný insekticíd vo vodnej emulzii pre domácnosti, zabezpečenie verejného zdravia a profesionálne použitie. Rýchly a dlhodobý účinok.

Cena 7,06 €
Viac
Na sklade nie je dostatok produktov

Kód: L110200

Sprint - Tekuté hnojivo na muškáty 1000 g

Tekuté hnojivo s obsahom mikroživín NPK 5,5-4,5-5+B+Cu +Mn+Zn s rýchlou asimiláciou, špecificky zamerané na dosiahnutie bujného a hojného kvitnutia a brilantných farieb pre všetky druhy muškátov. Obsah mikroelementov zvyšuje odolnosť rastlín.

Cena 4,01 €
Viac
Na sklade

Kód: S110305

Flortis - tekuté hnojivo pre petúnie 1150 g

Tekuté hnojivo s obsahom mikroživín NPK 7-8-7+Fe+Mo s rýchlou asimiláciou, špecificky zamerané pre excelentný rast a bohaté kvety surfínií, petúnií, begónií, fialiek a kvitnúcich rastlín na balkónoch, terasách, bytoch a záhradách.

Cena 6,12 €
Viac
Na sklade

Kód: BIRDUCH

Plastový úchyt na Bird Free Gel

Slúži na uchytenie štandardných misiek BIRD FREE GÉLU na neobvyklé miesta ako sú potrubia, zábradlia, a podobne. Výhody: - rýchla a jednoduchá aplikácia- nespôsobuje žiadne škody na budovách- používaný po celom svete

Cena 17,98 €
Viac
Na sklade

Kód: SHEILA

Sheila RB1 - 200 g

Sheila RB1 je granulovaný insekticídny prípravok určený na odstránenie muchy domácej v maštaliach a objektoch živočíšnej výroby.

Cena 17,00 €
Viac
Na sklade

Sledujte nás na Facebooku